ข้อมูลเบื้องต้น

TCIS ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยกลุ่มชาวไต้หวันในกรุงเทพฯ เพื่อจัดการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนชาวไต้หวันในกรุงเทพฯ พร้อมกับให้แก่ชาวไทยและชุมชนเชื้อชาติอื่น ๆ ด้วย และเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน
ใช่ TCIS เป็นโรงเรียนเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่หวังผลกำไร แบบไปกลับ และเป็นโรงเรียนสหศึกษา
ภารกิจของ TCIS คือจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็งตามมาตรฐานหลักสูตรอเมริกันโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสามภาษาคือภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เป้าหมายของเราคือพัฒนานักคิดในเชิงวิเคราะห์ ผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลก เราเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อความพร้อมในอนาคต TCIS พัฒนานักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดทั่วโลกและให้ความมั่นใจว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากเราจะมีทักษะด้านภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
เรามีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ อนุบาล-ม.6 ประมาณ 640 คน
  • 60% เป็นคนไทย
  • 30% เป็นชาวไต้หวันและชาวจีน
  • 10% เป็นเชื้อชาติอื่น (ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกัน และอื่น ๆ)
ใช่ TCIS ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งของอเมริกัน ไต้หวัน และของไทย TCIS ยังเป็นสมาชิกของ East Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS)

All core subject classes are taught in English by fluent native speakers while Thai and Chinese (Mandarin - traditional) language classes are taught by native Thai and Taiwanese teachers.