TCIS เป็นโรงเรียนเอกชน และเป็นสหศึกษาใช่หรือไม่

ใช่ TCIS เป็นโรงเรียนเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่หวังผลกำไร แบบไปกลับ และเป็นโรงเรียนสหศึกษา