ผู้ดูแล

Mr. Chung-An, Hsieh (Tony)

คุณโทนี่จบการศึกษาปริญญาตโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จากมหาวิทยาลัยKaohsiung Normal University ประเทศไต้หวัน มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษามามากกว่า 25ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานการจัดทำหลักสูตรที่โรงเรียนYuanlin ประเทศไต้หวัน และเป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนในต่างประเทศ(OCAC)

 

 

Ms. Penporn (Rung) Kaewmark

Thai Director/Head of Thai Department

ครูรุ้ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า15ปี ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2557,2558และ 2560 อีกทั้งยังได้รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นประจำปี2559 จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ครูรุ้งจัดตั้งโครงการและพัฒนากิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ที่เชื่อมโยงทั้งทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวัตถุประสงค์หลักคือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในสถานศึกษา

Dr. Michael Purser

ดร. ไมเคิลสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณคดีอังกฤษ ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน และปริญญาเอกทางการศึกษาด้านความเป็นผู้นำทางการศึกษา ดร. ไมเคิลมีประสบการณ์ทำงานทั่วทั้งสี่ทวีปและเดินทางมามากกว่า 80 ประเทศ ดร. ไมเคิลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า นักการศึกษาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่  ดร. ไมเคิลเป็นครูสอนวรรณคดีอังกฤษ AP ที่ได้รับการฝึกฝนและเป็นนักการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ELL) ก่อนที่ดร. ไมเคิลเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างและจัดโปรแกรม Gifted และ การศึกษาแบบ Talented Education ให้ความสำคัญในการสัมมนาเชิงสังคมวิธีกระตุ้นให้นักเรียนพูดคุยสนทนาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

Mr. Kevin Curran

มิสเตอร์เควิน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และผู้นำทางการศึกษา มิสเตอร์เควินมีประสบการณ์ในโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า25 ปี และทำงานในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำจากทั่วโลก ทั้งในประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร College of New Jersey’s Global Education Program ทั้งในเมืองโอจิมินห์ และกรุงเทพด้วย ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้เป็นโปรแกรมสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาด้านวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ

ในฐานะผู้นำทางการศึกษา มิสเตอร์เควินเชื่อว่านักเรียนควรมีความมานะบากบั่น พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเรียนรู้ไม่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยนักเรียนสามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก รู้จักคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างโอกาสและความคิดสร้างสรรค์
 

Mr. Richard Poulin

มิสเตอร์ริชาร์ดจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์ อนุบาล-ม.6 และสาขาผู้นำทางการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูและครูใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา  มิสเตอร์ริชาร์ดมีประสบการณ์การสอนและการบริหารการศึกษามามากกว่า10 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทย จีน และสิงคโปร์
มิสเตอร์ริชาร์ดก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรTeach RARE ซึ่งเป็นองค์กรจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและครอบครัวของผู้ป่วยโรคหายาก(rare diseases)และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และยังเขียนบทความรายสัปดาห์ให้กับBioNews ซึ่งเป็นวารสารที่เผยแพร่งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคหายาก มิสเตอร์ริชาร์ดให้ความสนใจเข้าร่วมและเป็นวิทยากรในงานสัมมนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและ การเป็นผู้นำทางการศึกษาอีกด้วย

Dr. Scott Dennison

ดร.สก็อต จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์(ประวัติศาสตร์) และปริญญาตรีศึกษาศาสตร์(ประถมศึกษา เฉพาะทาง) จากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย จบการศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์(การบริหารการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6) จากมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน และ จบการศึกษาปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ (นโยบายและการบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา ดร.สก็อตทำงานทางการศึกษามาเป็นเวลานานถึง23ปี และมีประสบการณ์ในโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทย ไต้หวัน และคูเวต ดร.สก็อตมีประสบการณ์ในสถานศึกษาระดับเตรียมอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งยังรับตำแหน่งในระดับผู้บริหารสถานศึกษาด้วย ดร.สก็อตได้รับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาจากรัฐมินนิโซตา นอกจากนี้ผลงานวิจัยของดร.สก็อตยังเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในประเทศไทยซึ่งทำให้ดร.สก็อตมีความเข้าใจระบบการศึกษาและวัฒนธรรมไทยด้วย ดร.สก็อตมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาด้วยเชื่อว่ารากฐานทางการศึกษาที่แข็งแรงจะนำพาให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต

Ms. Jasmine Orellana

คุณจัสมิน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาภาษาสเปน/วัฒนธรรมนานาชาติ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาการเรียนการสอน ก่อนที่จะมาทำงานที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนในปี พ.ศ.2563 คุณจัสมินเป็นครูสอนภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และวิชาสังคมศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน นอกจากนี้มิสจัสมินยังมีประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนและเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตรให้กับครูต่างชาติที่เข้ามาสอนที่โรงเรียนในช่วงสองปีแรกด้วย มิสจัสมินให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต