ผู้ดูแล

Ms. Penporn (Rung) Kaewmark

Thai Director/Head of Thai Department

ครูรุ้ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า15ปี ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2557,2558และ 2560 อีกทั้งยังได้รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นประจำปี2559 จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ครูรุ้งจัดตั้งโครงการและพัฒนากิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ที่เชื่อมโยงทั้งทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวัตถุประสงค์หลักคือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในสถานศึกษา

Dr. John J. McGrath

ดร.จอห์น แมคแกรท เป็นชาวแคนนาเดียน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยOttawa มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า30ปี ดำรงตำแหน่งทางด้านผู้บริหารการศึกษามามากกว่า20ปี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

 

Mr. Chung-An, Hsieh (Tony)

คุณโทนี่จบการศึกษาปริญญาตโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จากมหาวิทยาลัยKaohsiung Normal University ประเทศไต้หวัน มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษามามากกว่า 25ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานการจัดทำหลักสูตรที่โรงเรียนYuanlin ประเทศไต้หวัน และเป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนในต่างประเทศ(OCAC)

 

 

Dr. James Cooke

ดร. เจมส์เป็นนักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกาจากไอร์แลนด์ สอนที่โรงเรียนในอเมริกาและมีประสบการณ์ความเป็นผู้นำระดับสูงถึง10 ปี ในการจัดการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ชั้นจากชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นม.6เกรด 12 ที่โรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศจีน เมียนมาร์และเวียดนามเป็นเวลา 10 ปี เขาเป็นผู้นำโรงเรียนที่มีจริยธรรมและเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเก่งทั้งด้านวิชาการและในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับและพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ เจมส์ภูมิใจในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกผ่านการสื่อสารและสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดร. เจมส์สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Ed. D) ในสาขาความเป็นผู้นำทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนเตรียมอนุบาลถึงชั้นม.6 ประถมศึกษาปีที่ 12 และเขตการศึกษาระดับจบการศึกษาปริญญาโท (MA) ด้านการช่วยเหลือและส่งเสริมแทรกแซงการอ่านและจบการศึกษาปริญญาตรี (BA) สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา เขาได้รับใบรับรองการสอนที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัฐในสหรัฐอเมริกา ดร. เจมส์ประสบความสำเร็จในการจัดทำและนำร่องกระบวนการรับรอง WASC ให้กับที่โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในเอเชีย

Dr. Michael Purser

ดร. ไมเคิลสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณคดีอังกฤษ ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน และปริญญาเอกทางการศึกษาด้านความเป็นผู้นำทางการศึกษา เขาดร. ไมเคิลมีประสบการณ์ทำงานทั่วทั้งในสี่ทวีปที่แตกต่างกันและเดินทางมามากไปกว่า 80 ประเทศ เขาดร. ไมเคิลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นผู้เชื่ออย่างมั่นคงว่าไม่มีการเรียกร้องใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเป็นนักการศึกษาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่  เขาดร. ไมเคิลเป็นครูสอนวรรณคดีอังกฤษ AP ที่ได้รับการฝึกฝนและเป็นนักการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองได้รับการรับรองเป็นภาษาเพิ่มเติม (ELL) ก่อนที่เขาดร. ไมเคิลจะเข้ามาทำงานที่ TCIS เป็นผู้ความเชี่ยวชาญของเขาคือการสร้างและจัดโปรแกรม Gifted และ การศึกษาแบบ Talented Education ให้ความสำคัญในเขาหลงใหลในการสัมมนาเชิงสังคมวิธีกระตุ้นให้นักเรียนพูดคุยมีบทสนทนาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง