สัดส่วนของนักเรียนเป็นอย่างไร?

  • 60% เป็นคนไทย
  • 30% เป็นชาวไต้หวันและชาวจีน
  • 10% เป็นเชื้อชาติอื่น (ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกัน และอื่น ๆ)