โรงเรียนใช้เกณฑ์อย่างไรในการกำหนดห้องเรียนให้บุตรหลานของฉัน?

เราจะทดสอบความรู้ในด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย ของนักเรียนก่อนแล้วจึงกำหนดห้องเรียนภาษาที่เหมาะสมให้ เราใช้การสัมภาษณ์โดยอาจารย์ของเรา ความสนใจของเด็ก และการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนสอนและกำหนดชั้นเรียน