อัตราค่าเล่าเรียนเป็นเท่าไหร่?

ค่าเล่าเรียนขึ้นกับระดับชั้นที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนทั้งหมดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา โดยคลิกที่นี้