มีส่วนลดบ้างหรือไม่?

ใช่ กรุณาดูที่หน้าการรับสมัครนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมัครของโรงเรียน