ฉันสามารถไปเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในตอนไหน?

กรุณาติดต่อ TCIS เพื่อกำหนดนัดเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ปกติจะมีการนำชมในช่วงเช้า ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที