ฉันสามารถนำบุตรหลานของฉันเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยได้หรือไม่?

ได้แน่นอน