ห้องสมุด

ห้องสมุดTCIS ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ห้้องสมุดของเราช่วยดูและและส่งเสริมการให้ข้อมูลทั้งที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและตามความสนใจที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ นอกจากจะให้บริการสิ่งพิมพ์แล้วทางห้องสมุดยังมีบริการสื่ออิเล็คโทรนิคต่างๆมากกว่า40,000รายการ

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อการยืม-คืน (เฉพาะระบบเน็ทเวิร์คในโรงเรียนเท่านั้น)

*เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน*

การเข้าระบบห้องสมุด:

  1. http://library.tcis.ac.th หรือพิมพ์ fd ที่ browser

  2. คลิก Thai-Chinese International School

  3. ด้านบน ขวามือของหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม Login

  4. กรอก usernameและ password
    username คือ pin number หรือเลขประจำตัว และ password ก็คือ pin number หรือเลขประจำตัว เช่นกัน

  5. คลิก My Info เพื่อตรวจสอบบัญชีข้อมูล

  6. หากท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้อีเมลไปที่ [email protected]

  7. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการแก้ไขบัญชีห้องสมุดของท่านและส่งแจ้งท่านทางอีเมล