ภาควิชาพลศึกษา

ฝ่ายประถมศึกษา

หลักสูตรพลศึกษาของเราเน้นในเรื่องของการเรียนด้วยความสนุกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในช่วงชั้นอนุบาลเด็กๆจะได้มีทักษะเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะเล่นกีฬาต่างๆต่อไป สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.4จะมีการมุ่งเน้นไปที่กีฬาเฉพาะประเภท และมีการเรียนการสอนสุขศึกษาควบคู่ไปด้วย

Throughout Pre-Kindergarten to Grade 4 our Health curriculum teaches the skills needed to make good decisions for the students’ individual health.  Our PE curriculum is a fun, skill-based program that provides opportunities for students to develop an enjoyment of physical activity.

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนจะสามารถนำความรู้และทักษะพื้นฐานทางกีฬาจากช่วงประถมศึกษามาต่อยอดเชื่อมโยงเพื่อมีแนวทางและมีทักษะที่สูงขึ้น ในวิชาสุขศึกษามุ่งเน้นเรื่องโภชนาการและ สุขภาพจิต

ป.5-ป.6 นักเรียนจะได้มีโอกาสเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา นักสถิติ ฝึกงานเขียนเกี่ยวกับกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนจะได้เรียนกีฬาและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล แบตมินตัน ฟุตบอล ว่ายน้ำ และซอฟบอล

วิชาสุขศึกษาจะมุ่งเน้นทางด้านโภชนาการ สุขภาพจิต การดูแลรักษาสวัสดิภาพของตนเอง และการเจริญเติบโตของมนุษย์

กิจกรรมเสริม

TCISได้จัดกิจกรรมเสริม เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนในการแข่งขันกีฬาBISAC ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนนานาชาติซึ่งมีทั้งหมด11โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร กรุณาดูตารางการแข่งขันต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • กีฬาภายในโรงเรียนแผนกประถมศึกษา

  • กีฬาภายในโรงเรียนแผนกมัธยมศึกษา

  • ชมรมฟิตเนส

  • โปรแกรมพัฒนากีฬาบาสเก็ตบอล

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • สนามหญ้าเทียมใหม่

  • โรงยิม 3 แห่ง

  • ห้องฟิตเนส

  • ห้องเต้น/คาร์ดิโอ

  • สระว่ายน้ำ(ในร่ม)

 

Season 1

August-November

Season 2

November-February

Season 3

February-May

U11 Basketball

Football

Badminton

Track & Field

Softball

U13

Basketball

Tennis

Cross-Country

Football

Badminton

Track & Field

Softball

Volleyball

U15

Basketball

Cross-Country

Football

Badminton

Track & Field

Softball

Volleyball

Tennis

JV or Varsity

Football

Volleyball

Cross-Country

Basketball

Tennis

Track & Field

Softball

Badminton

All Year Golf, Tennis, Swimming